Hvordan udvikler man en global indkøbsstrategi?

Sharline Shaw

Den stadig mere integrerede globalisering har gjort det muligt for mange iværksættere at købe ind i udlandet for at starte deres virksomhed. Lande har vedtaget forskellige foranstaltninger for at forme et bedre økonomimiljø. Begge import og eksport bliver hyppige. Alt dette bør bidrage til praksis med global sourcing.

Bogstaveligt talt, global sourcing betyder indkøb af produkter eller tjenester ud over de geopolitiske grænser. Det er en praksis at bruge de globale effektivitetsgevinster til at levere produkter eller tjenester.

For eksempel kan iværksættere i den udviklede verden købe nogle arbejdskrævende produkter fra udviklingslandene givet de relativt lavere omkostninger til kvalificeret arbejdskraft og råvarer eller andre faktorer.

De er de globale effektivitetsgevinster. For eksempel er du en Amazon-sælger og vil gerne kilde fra Kina givet den store omkostningsforskel og konkurrencedygtige produkter.

Global sourcing-strategi er forbundet med en centraliseret indkøbsstrategi for at skaffe produkter fra forskellige regioner over hele kloden med standarder for hele virksomheden. Det er et klogt valg for virksomheder, der beskæftiger sig med forskellige kategorier af produkter. Men en vellykket global indkøbsstrategi er ikke så let, som du forventer.

Hvordan kan du lave det? Dette vil være et stort spørgsmål, som vil blive uddybet i denne blog. Håber du vil finde nogle nyttige tips til din sourcing-virksomhed, især for e-handelsvirksomheder, der starter op.

Sådan udvikles en global indkøbsstrategi 1 1

1. Lav dine lektier

Først og fremmest skal du gøre dit hjemmearbejde for at indsamle alle relevante detaljer om din virksomhed. Før du begynder at outsource, skal du forstå din virksomheds omfang, forretningsmål osv. Du er nødt til at nedbryde dit mål i en faktisk opnåelig plan og derefter træffe din beslutning.

Du skal forstå alt relateret til dine produkter, herunder produktkategori, pris, billede, kvalitet, funktioner, feedback, markedskonkurrence og leverandør, osv. Alt dette vil hjælpe dig med at forbedre din nuværende outsourcing og forbedre din forretning. Du vil vide meget om produktets råmateriale og den relaterede fremstillingsproces. Du vil få en bedre forståelse af din virksomhed, især den relevante standard for din virksomhed.

Desuden skal du kende dit nuværende leverandørforhold og deres placeringer, og sourcingpriser osv. Du vil få en bedre forståelse af sourcingmarkedet og få klarhed over dine sourcingpartnere.

For at lære alle disse relevante faktorer at kende i tankerne, skal du lave din egen analyse af dine indkøbsbehov. Dette er af stor betydning for din virksomhed. Du kan også lære driftsstandarden for indkøb af dine produkter at kende. Når du lærer manglerne og fordelene at kende, vil du vide, hvor du skal forbedre din status eller starte en ny sourcing-strategi. Dette er et vigtigt skridt i forhold til en vellykket sourcingstrategi.

Derudover skal du forstå leverandørens pålidelighed og dine nuværende indkøbskontrakter med dem. Når du får dette, vil du være bedre i stand til at tegne dine tidslinjer for at implementere din strategi.

Hvis det er muligt, kan du bygge et team til at finde ud af en grov plan med detaljerede og nøjagtige data for din virksomhed. Efter analyse har du lov til at skitsere handlingerne for din sourcing-strategi.

Sådan udvikles en global indkøbsstrategi 2 1

2. Gennemfør markedsundersøgelser

Markedsundersøgelsen er endnu et vigtigt skridt til at hjælpe dig med at vurdere markedsforholdene og potentielle oversøiske leverandører til at levere produkterne og tjenesterne til dig under status quo. Det betyder, at du først skal forstå det nuværende marked og leverandører. Det bør være en af ​​de vigtigste trædesten til en effektiv sourcing-strategi.

Du skal researche fra flere kilder for at få en omfattende forståelse af markedet, herunder de potentielle leverandører, branchens leder, indkøbsstandarderne, procedurerne, normale outsourcingpriser, den gennemsnitlige produktkvalitet.

Du har lov til at søge i branchenyhederne på internettet eller i branchens fagblade. Hvis det er muligt, kan du tage en snak med relevante fagkonsulenter; deltage i branche- eller brancheforeninger og konferencer. Hold øje med branchenyhederne. Derudover kan du netværke for branchefolk for nogle indsigtsfulde ideer om markedsudvikling.

3. Markeds- og leverandørevaluering

Du skal vurdere markedet og potentielle nye globale leverandører på dette tidspunkt. Med markedsundersøgelsesoplysningerne i tankerne skal du udvikle en detaljeret liste over leverandøren og et sæt benchmark leverandørens standarder udvælgelse. Dette bør være nøglen til at finde kvalificerede og pålidelige indkøbspartnere til at booste din virksomhed.

Dette bør være en proces til at analysere al din indsamlede information, både din forretningsoplysninger og markedet info. Og så skal man vurdere markedet og liste potentielle leverandører, og så vurdere de fordele, det vil give projektet. Send relevant infoforespørgsel til disse nye leverandører, og vurder deres muligheder.

Så er det tid til, at du laver en leverandørevalueringsliste for at vurdere potentielle nye leverandører med de data, du får, inklusive det forventede forbrug, leverandørmarkedsundersøgelser, forretningsaktivitet, brugerkrav osv. Etabler kriterierne for din leverandør og match dem sammen. Du skal evaluere din leverandør grundigt baseret på nogle kritiske punkter - ledelsesevne, økonomisk sundhed, Produktion kapacitet, teknologikapacitet, overholdelse af lovgivning og kvalitet. Du kan begrunde, om de er passende for din virksomhed, baseret på dit indkøbskrav.

Sådan udvikles en global indkøbsstrategi 3 1

4. Udkast til din indkøbsstrategi

Du skal beslutte, hvor du vil hente dine produktkategorier med de mindste omkostninger og risici på dette stadium. I betragtning af de mulige risici ved de nuværende uudnyttede muligheder på markedet, er du nødt til at udvikle dine egne måder at håndtere de mulige sourcing-risici efter strategisk at have analyseret de eksterne kræfter, der vil påvirke sourcing-praksisen, og de vigtigste markedsaktører.

Efter at have taget både de interne faktorer som produktkvalitet og budget, og det eksterne miljø som fleksibiliteten og leverandørens placering i betragtning, kan du opliste nøglepunkter og sikre en problemfri og smidig indkøbsprocedure. Udkast til a sourcing system inklusive dit krav til de nye leverandører, virksomhedsdækkende driftsstandard for sourcing-praksis og leverandørforholdsstyring osv. Husk at indsamle alle mulige data for at bestemme den rigtige sourcingstrategi for din virksomhed.

5. Valg af indkøbsprocessen og leverandører

Du skal beslutte den virksomhedsdækkende sourcingproces. Den mest almindelige måde er at indhente bud for at få detaljerede oplysninger om dine potentielle leverandører. Det er en anmodning om forslag. Der er flere måder at indsnævre dine valg og få de rigtige sourcing-leverandører.

Du har lov til at anmode om info for at forstå leverandørens evne til at håndtere din forretningsaktivitet. Du kan indsnævre din mulige leverandørs muligheder og oprette en kort liste over dem. Du kan også anmode om prisen baseret på dit volumen og dit økonomiske budget, få tilbuddet fra dine potentielle leverandører.

Du vil samle alle relevante forretningsoplysninger fra anmodningen om forslag. Så er det tid for dig at analysere det, vurdere leverandørkandidaterne og forhandle med dem. Dette er nøgletrinene for en strategisk sourcing. Du vil lære disse kandidaters omfattende kompetencer at kende og begrunde, om de er den rigtige for din virksomhed eller ej. Sådan forkorter du dine kandidatlister ud fra de forskellige faktorer dækker alt herunder prissætning, kvalitet, servicefleksibilitet, leveringskapacitet, mulige immaterielle rettigheder, finansiel status, transport osv. Selv leverandørens evne til at understøtte din virksomheds ekspansion bør inkluderes. Denne delevaluering kommer til den detaljerede vurdering af de potentielle leverandører.

Du vil endelig identificere den endelige leverandør efter en teknisk vurdering af disse kandidater og konkurrenceforhandling. Til denne del kan du få det juridiske team til at bestemme de endelige kontraktposter i tilfælde af mulige ændringer eller rettelser og underskrive indkøbskontrakterne. Angiv alle vigtige punkter i sort og hvid i tilfælde af mulige risici. Sørg for, at alle underskrevne parter er klare over punkter i kontrakten. Dette er for at undgå mulige misforståelser mellem mulige forskellige kulturer.

Husk desuden at skitsere implementeringsplanen for forskellige leverandører. Dette burde være et stort skridt for at teste denne indkøbsstrategi og kontrollere, om den passer bedst til dine indkøbsbehov. Du vil have en grov forståelse af din indkøbsplan.

Sådan udvikles en global indkøbsstrategi 4

6. Test og overvåg indkøbsstrategien

På dette stadium har du lov til at teste for at implementere sourcing-strategien. Kontrakterede supportere forventes at understøtte indkøbsopgaver så gnidningsløst som muligt. Det kan afvige fra implantationsplanen, når du udfører i praksis. Dette testtrin skal afgøre, om der er nogen forbedring for din indkøbsstrategi, det være sig specifikationerne eller processen eller leveringen osv. At begynde at hente fra de kontraherende leverandører er også et trin til at verificere din vurdering af leverandøren. For at sikre en glidende sourcing-overgang skal du opretholde et stærkt forhold til dine nuværende interessenter og fortælle dem på passende måde om fordelene og virkningen af ​​din nye sourcingstrategi. Find de mulige måder at optimere sourcingprocessen på, eller afhjælp de faktiske vanskeligheder for mulige barrierer. Prøv at feje alle mulige forhindringer væk og gå videre til næste fase.

Derudover skal du også opbygge en ny leverandørrelation til din nye sourcingstrategi og udvikle den. Det er på tide, at I forstår hinanden i praksis. Hold hyppig kommunikation om din indkøbsanmodning i tilfælde af mulige misforståelser. Sørg for en meget effektiv og effektiv sourcingstrategi.

Din overvågning af leverandørernes præstationer bør begynde med din test. Du har lov til at måle leverandørens respons på procedurerne og ressourcerne. Husk at overvåge din leverandør uafhængigt. For at nyde en konsekvent leveringsservice af høj kvalitet, skal du udføre måling af dine leverandører regelmæssigt og registrere det i overensstemmelse hermed. Det vil hjælpe dig med at forbedre leverandørens overordnede præstation. Overvågningsprocessen vil også hjælpe dig med at tage fleksible foranstaltninger til at klare det skiftende markedsmiljø.

7. Evaluer indkøbsstrategien

Efter testen har du lov til at evaluere sourcing-strategi givet de outsourcede produkter, leverandørens placering og leverandørens kvalitet. Når det kommer til produktet, skal du kende omkostningerne inklusive arbejdsomkostningerne og produktets egenskab. Om det er letfordærveligt eller stort og svært at transportere eller ej. Markedsefterspørgslen, gennemløbstiden og lagerkravene skal tages i betragtning. Lær de skjulte omkostninger ved din indkøbsstrategi at kende.

Desuden skal du bekymre dig om placeringen, når du begynder at udvikle en geografisk sourcingstrategi. Det er sourcing destination betyder noget for din fortjeneste, sourcing omkostninger, kvalitetsoverholdelse, logistikfaciliteter, skatter, politisk miljø osv. Evaluer din sourcingstrategi baseret på placeringen af ​​dine kontrakterede leverandører. Med en forståelse af det store økonomiske miljø og den skiftende globale fremstillingsindustridistribution, infrastruktur og arbejdskraft og råmaterialeomkostninger, har du lov til at ændre dine outsourcing-destinationer i overensstemmelse hermed.

Derudover kommer det til leverandøren. Du kan evaluere kvalitetssikring, faciliteter og sikkerhed, proceskapaciteter, medarbejdere. Disse faktorer giver mening, om leverandøren er egnet til at være en langsigtet partner eller ej. Det er vigtigt for dig at forstå de underliggende økonomiske ressourcer, ledelsesteamet, udvidede handelsrelationer og generel ledelsespraksis. Det er et væsentligt skridt at styre leverandørforholdet med de etablerede leverandørkriterier.

Sådan udvikles en global indkøbsstrategi 5

Konklusion

Endelig har sourcing globalt været en populær løsning til at udnytte den globale ressource med høj effektivitet og effektivitet. Den hurtige e-handel har fremskyndet processen. Det er en god måde for virksomhedsetableringer at reducere omkostningerne, men kan øge virksomhedens kompleksitet.

Som et resultat heraf må du hellere udvikle en international sourcingstrategi til at guide din sourcingpraksis. Det vil hjælpe dig med at undgå mulige risici og tværkulturel misforståelse. Det virker overvældende for begyndere at udarbejde en ordentlig international indkøbsstrategi. Hvor kompliceret det end er, kan du opdele i forskellige dele baseret på denne blog og udarbejde dine egne indkøbsplaner. Du vil helt sikkert have gavn af at købe med en pålidelig og kvalificeret leverandør globalt, da det er en bevist effektiv måde for grænseoverskridende handelsvirksomhed.

Udnyt uoverensstemmelsen mellem lønomkostninger, råvarer, medarbejderkvaliteter osv. Du vil endelig lave din egen sourcing-strategi. Forhåbentlig kan du inkorporere nogle tips i denne blog og arbejde på din strategi for at strømline din virksomhed. Det er tid for dig at komme i gang. Hvis du har spørgsmål, så lad det stå i kommentarfeltet.

Hvor nyttig var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme det!

Gennemsnitlig bedømmelse 0 / 5. Afstemningstælling: 0

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

Som du fandt dette indlæg nyttigt ...

Følg os på sociale medier!

Vi beklager, at dette indlæg ikke var nyttigt for dig!

Lad os forbedre dette indlæg!

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre dette indlæg?

sharline

Artikel af:

Sharline Shaw

Hej, jeg hedder Sharline, grundlæggeren af ​​Leeline Sourcing. Med 10 års erfaring inden for sourcing i Kina hjælper vi 2000+ kunder med at importere fra Kina, Alibaba, 1688 til Amazon FBA eller shopify. Hvis du har spørgsmål om sourcing, er du velkommen til at kontakte os kontakte os.

Efterlad en kommentar